Sankt Laurentius

SKULPTURER

SANKT

LAURENTIUS

Lunds domkyrka anlitade mig för att göra ett skulpturalt verk om Domkyrkans skyddshelgon, Sankt Laurentius eller Sankt Lars. Det är en berättelse i tre scener som stod klar när påven Franciskus besökte Lund i oktober 2016.


Enligt legenden led Sankt Laurentius martyrdöden i Rom den 10 augusti år 258 e. Kr. Som förvaltare av kyrkans egendomar blev han uppmanad av ståthållaren i Rom att överlämna skatterna till kejsaren. Laurentius vägrade och delade istället ut egendomarna till stadens fattiga och sjuka. Dessa fattiga tog han med till ståthållaren och sa att de var kyrkans verkliga skatter. För detta trots dömdes Laurentius till döden och han blev lagd att stekas över öppen eld på ett halster. Enligt helgonlegenden ska han efter ett tag ha bett om att få bli vänd för att bli jämnt stekt på båda sidorna.

Sankt Laurentius har kallats den första diakonen eftersom han delade ut egendomar till de fattiga. På grund av sin vädjan att vändas på halstret har han även blivit utsedd till humorns särskilda beskyddare.

MITT VERK I DOMKYRKAN

Sankt Laurentius i sin helhet.